ศูนย์รักษาพยาบาล ห้องพยาบาล สนามบินสุวรรณภูมิ
       

ศูนย์รักษาพยาบาล ห้องพยาบาล สนามบินสุวรรณภูมิ

 

       ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการทางการแพทย์ไว้คอยรับรองท่านทั้งในด้านการให้บริการการรักษาและให้คำปรึกษา ซึ่งท่านสามารถขอรับการเข้าใช้บริการได้ ณ จุดบริการ

 

บริการฟรีภายในสนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

          ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เตรียมจุดบริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้รองรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ถึง 2 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และ ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลสมิติเวช รวมทั้งหมด 3 จุด

 

1.ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.)

 

2.ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลสมิติเวช

 

ติดต่อฉุกเฉิน โทร. 02-132-7777

 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์

               ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ อยู่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

1.ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

                โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลแห่งแรกจากโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทยที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA)  พร้อมรถรับส่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี

 

บริการฟรีภายในสนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

2. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ

           โรงพยาบาลกรุงเทพ สถานบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์กับท่าน พร้อมรถรับส่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี
 

 

Boots Pharmacy

ที่ตั้ง:

• ชั้น2 ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
• ชั้น2 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น)
• ชั้น3 ช่วงกลางของอาคารผู้โดยสาร
• ชั้น4 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น)
• ชั้น4 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน G (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น)
• ชั้น4 ทิศใต้ของเคาน์เตอร์เช็คอินแถว R

 

ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พุทธศักราช 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไว้ ซึ่งพื้นที่อาคารผู้โดยสารในส่วนภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย และในส่วนพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ด้วยเช่นกัน แต่สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้มีการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำหรับในส่วนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงมีห้องสูบบุหรี่ ในบริเวณชั้น2 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C,D.E,F,G จำนวน 18 ห้อง 
 

ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 


 ที่ตั้ง ห้องสูบบุหรี่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • อาคารผู้โดยสารไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ จึงได้จัดพื้นที่ให้บริเวณนอกอาคารชานชาลาชั้น 2 และ 4
 • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบินระหว่างประเทศ C,D,E,F,G
   

ชั้น4

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 5-6
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 6-7
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 8-9
   

ชั้น3

 • ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่
   

ชั้น2

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 1-2
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 5-6
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 6-7
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 8-9
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - ประตูขึ้นเครื่อง C1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - ประตูขึ้นเครื่อง C2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก(ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - ประตูขึ้นเครื่อง D1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - ประตูขึ้นเครื่อง D8A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - ประตูขึ้นเครื่อง E1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - ประตูขึ้นเครื่อง E2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - ประตูขึ้นเครื่อง F1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - ประตูขึ้นเครื่อง F2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - แนวทางเดินฝั่งเหนือ (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - แนวทางเดินฝั่งใต้ (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน G - ประตูขึ้นเครื่อง G1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน G - แนวทางเดิน (ขาเข้า)
   

ชั้น1

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8


ชั้น B 

 • ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่

ห้องละหมาด สนามบินสุวรรณภูมิ

 
 
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม

 
บริการฟรห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิมีภายในสนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ


 
<
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม - สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
 
 ที่ตั้ง ห้องละหมาด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สุวรรณภูมิ

 

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่

 

บริการฟรีภายในสนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

 ที่ตั้ง:

ตั้งอยู่ในจุดต่างๆ ทั่วอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 162 เครื่อง