พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง สนามบินสุวรรณภูมิ
       

พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง

 

 

       ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน B และ D (ฝั่งทิศตะวันตก) มีเก้าอี้บุนวมปรับเอนนอนได้สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างรอขึ้นเครื่อง และมีโทรทัศน์ให้ติดตามข่าวสารและรายการสาระบันเทิงต่าง ๆ

 


cr.http://chuongnguyen119.blogspot.com/

 


cr.http://chuongnguyen119.blogspot.com/

 

 

ห้องรับรองสายการบิน

 

ห้องรับรองสายการบิน

ภายใปประเทศ

• สะพานเทียบเครื่องบิน A ชั้น2
> สายการบิน Thai Airways  โทร. 02-134-5397
> สายการบิน Bangkok Airways (Blue Ribbon) โทร.02-134-3999 กด1

ต่างประเทศ

• สะพานเทียบเครื่องบิน A ชั้น3
> สายการบิน Bangkok Airways (Blue Ribbon) โทร.02-134-3999 กด1
> สายการบิน Singapore Airlines (Silver Kris) โทร.02-134-1103

• สะพานเทียบเครื่องบิน C ชั้น3
> สายการบิน Thai Airways (Royal Silk) โทร. 02-134-5397

• สะพานเทียบเครื่องบิน D ชั้น3

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องรับรองหลุยส์ แทเวิร์น ซีไอพี เล้าจน์

 

ห้องรับรองหลุยส์ แทเวิร์น ซีไอพี เล้าจน์

ให้บริการห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสาร

• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน A   โทร. 02-134-6555-6
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน C โทร. 02-134-6584
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน G โทร. 02-134-6570
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน F โทร. 02-134-6568

อัตราค่าบริการ: 1000 บาท/2 ชั่วโมง พร้อมอาหารว่าง, เครื่องดื่ม, Wifi, หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

 

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ